Artur Wnuk został dyrektorem szpitala (zdjęcia, wideo)

Dodano: 9 sierpnia 2019 09:37, Autor: Miłosz Magrzyk

Podczas wczorajszej sesji rozmawiano m.in. o publicznym transporcie zbiorowym i sytuacji ostrowskiego teatru.
Radni powiatu spotkali się po raz dziesiąty w tej kadencji. Na obrady przybyło 16 radnych, a poprowadziła je przewodnicząca Dorota Subda. Rajcy przyjęli protokół z sesji, która odbyła się 22 lipca.

REKLAMAW punkcie dotyczącym pytań, wniosków i oświadczeń radnych jako pierwszy głos zabrał radny Władysław Krzyżanowski. Najpierw podziękował on za informację o działalności szpitala.

- Informacja jest bardzo dobra; jest precyzyjna i szczegółowa, jednak nie za bardzo nadaje się do tego, żeby rozmawiać o niej bezpośrednio z obywatelem, bo nie wypada nam tej informacji interpretować. Możemy ją tylko odczytać. Powinna być też informacja dla pacjentów o dostępności świadczeń, o tym, ile się czeka w kolejce do poszczególnych poradni, i o tym, jak to się zmienia w czasie. Powinna być też informacja dotycząca stanu kadr w poszczególnych specjalnościach i o tym, czy stan zatrudnienia się zmienia, nie zmienia się, a może jest wystarczający. To samo dotyczy stanu finansów. Powinna być informacja dotycząca stanu zadłużenia szpitala. Powinniśmy wiedzieć, jak kształtuje się stan zadłużenia w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego - mówił radny Krzyżanowski.

Później odniósł się on do zachowania jednego z obecnych na sali radnych. Pytał się starosty, jakie zamierza on podjąć działania, w sprawie zachowania radnego na sesji, która odbyła się 3 czerwca.

- Radny bezceremonialnie, bez udzielonego mu głosu, przeszkadzał mi w wypowiedzi. Chodziło o to, żeby zamknąć mi usta, żebym przestał mówić - mówił radny Krzyżanowski. - Pytam pana, panie starosto, kiedy wspólnie obejrzymy nagranie ukazujące zachowanie tego radnego na pierwszej sesji? - dodał.

Następnie wyraził swoje niezadowolenie, zażenowanie i skrępowanie związane z tym, że ten obywatel jest członkiem Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

- Panie starosto, ja współtworzyłem struktury tego powiatu. Nigdy takiego człowieka, z takim zachowaniem, w powiecie nie było - mówił Krzyżanowski - Tylu członków zarządu skromnie słucha, z kulturą, obrad sesji, a ten jeden mieszkaniec właśnie tak się zachowuje, jak dzisiaj pokazał to od początku. Tu nie chodzi o tę osobę i jej zachowanie. Tu chodzi o obraz powiatu. Jeżeli złu się nie przeciwstawić na początku, to zło się rozwija. Milczeć na zło nie wolno - dodał.

W tym samym punkcie porządku obrad pytano też o procedury odnowienia ewidencji gruntów rolnych. Następnie radni zapoznali się z informacją o pracy Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

Wiceprzewodnicząca Danuta Janusz pytała się o sprawę związaną z prośbą o sfinansowanie koncertu w ramach festiwalu "Sacrum in Musica" i sprawę dotyczącą prośby o wsparcie finansowe i objęcie patronatem rajdu motocyklowego "Śladami Września", z którą zwróciła się do starosty Grupa Motocyklowa "Stajnia".

Starosta poinformował, że oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Przystanki komunikacyjne

Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat ostrowski, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest powiat ostrowski, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy operatorem a powiatem ostrowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Gąsiorowo - Gąsiorowo (stacja) - Uścianek Wielki - Zaręby Kościelne - Kosuty - Niemiry - Stara Złotoria - Nowa Złotoria - Ostrów Mazowiecka, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez powiat ostrowski projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - programu operacyjnego "Wiedza, edukacja, rozwój" i uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez powiat ostrowski projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - programu operacyjnego "Wiedza, edukacja, rozwój".

Obecny na sali Paweł Pecura poinformował, że 2 szkoły otrzymały dofinansowanie na udział w zagranicznych praktykach. Osoby z Zespołu Szkół nr 1 odbędą praktyki we Włoszech i Hiszpanii. Pojedzie tam na 2 tygodnie 48 osób. Osoby z Zespołu Szkół nr 2 odbędą praktyki w Niemczech. Do tego kraju pojedzie na 5 tygodni 36 osób. Osoby pojadą tam razem z opiekunami.

Następnie radni zgodzili się na udzielenie dotacji 2 parafiom. Jedna z nich to parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie, druga to parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wykorzysta otrzymaną kwotę na prace konserwatorskie, które polegają na naprawie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Parafia w Wąsewie otrzymaną dotację przeznaczy na kontynuowanie remontu elewacji frontu i wież widokowych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie.

Obie parafie otrzymały po 10000 złotych.

Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2019-2028.

Starosta odpowiadał

W dalszej kolejności obrad starosta odniósł się do kwestii poruszonych przez radnych na początku sesji.

Starosta przyznał, że wniosek dotyczący informacji o dostępności świadczeń i odniesienia się do ich stanu jest bardzo trafny i zasadny. Powiedział też, że stan kadr i finansów jest ujęty w sprawozdaniu.

- Na pana pytania odpowiemy na piśmie - mówił do radnego Krzyżanowskiego starosta. - Jeśli chodzi o obręby zaplanowane do modernizacji gruntów i budynków, to w 2019 roku zaplanowano 3 obręby do modernizacji - Kańkowo-Piecki, Kutyłowo-Bródki i Uścianek-Dębianka. Wpłynęły dwie oferty na modernizację obrębów Kutyłowo-Bródki i Uścianek-Dębianka. Został wyłoniony wykonawca - Artur Staniszewski (firma geodezyjna z Suwałk). Na modernizację pozostałego obrębu nie było chętnych. O postępach będziemy informowali - mówił.

Starosta podkreślił, że sprawy z tym związane są niezwykle niewdzięczne i trudne, ponieważ dotyczą granic i własności.

- Wójt pozyskuje informację o potrzebach od mieszkańców i zgłasza je do starosty. Starosta w ramach środków przeznaczonych przez wojewodę realizuje czynności. Niestety na realizację trzeba czasami długo czekać, bo zaszłości w tej materii są duże - mówił Zbigniew Chrupek.

Przewodnicząca Subda poinformowała o wpłynięciu uchwały kolegium RIO w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Rady Powiatu podjętej 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.

Co dalej z Kotłownią?

- Wpłynęła do nas pierwsza informacja odnośnie opinii na temat zmiany przeznaczenia przestrzeni w bursie szkolnej. Możemy przystosować tę piwnicę pod stołówką w bursie pod działalność publiczną. Niosą się jednak za tym konkretne koszty. Dzisiaj, szacunkowo, będzie to kosztować 1 mln 600 tys. złotych. Do tej kwoty trzeba doliczyć koszty wykonania wentylacji, które uzależnione są od wskazań straży pożarnej - mówił pod koniec sesji włodarz powiatu. - Jeżeli obiekt ma być publiczny, to musimy spełniać konkretne normy, żeby to wszystko odbywało się w budynku bezpiecznie. Są różne ścieżki finansowania zewnętrznego. Będziemy starali się pozyskać środki.

Radny Rafał Swaczyna poinformował, że stowarzyszenie, które prowadzi Teatr Scena Kotłownia, już opuściło piwnicę.

- Dzisiaj wyjechały ostatnie przyczepki. Rzeczy są zabezpieczone na terenie całego miasta. Jest 6 albo 7 miejsc, w których zgromadziliśmy swój majątek. Dziękujemy za to, że mieliśmy więcej czasu, aby te rzeczy zabrać - mówił radny Swaczyna. - Stowarzyszenie jest gotowe, żeby wesprzeć planowane remonty. Jesteśmy gotowi pozyskiwać środki i partycypować w kosztach - dodał.

Konkursy zostały rozstrzygnięte

Starosta oznajmił, że zakończono postępowanie w kwestii wyłonienia dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Pracą szpitala będzie kierował Artur Wnuk, który od 1 marca pełnił obowiązki dyrektora placówki.

Artur Wnuk z wykształcenia jest inżynierem środowiska. W trakcie studiów pracował jako dziennikarz sportowy w białostockim oddziale "Gazety Wyborczej". Był też rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Artur Wnuk od ponad 10 lat pracował w Szpitalu MSWiA w Białymstoku. Zajmował się m.in. negocjowaniem stawek za usługi oraz wyłanianiem podmiotów świadczących usługi medyczne na rzecz pacjentów zakładu. Pełnił też funkcję rzecznika tej placówki.

Trwają postępowania odnośnie wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. W 2 postępowaniach nie wyłoniono jednak dyrektora, dlatego to zarząd podejmie decyzje, kto będzie dyrektorem tej szkoły. W tej sprawie prowadzone są rozmowy.

Rozstrzygnięto też konkurs na dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Dyrektorem został dr Mirosław Rosak. Zastąpił on Zdzisława Karczmarczyka, który przeszedł na emeryturę.

Niedawno rozstrzygnięto też konkurs na dyrektora bursy szkolnej. Pracą bursy przez najbliższe lata będzie kierować Urszula Sobotka.

Zobacz również

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w PCPR

9 sierpnia 2019, PCPR, red.MK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Mam Talent w Ostrowi!

9 sierpnia 2019, MDK, red. MK

Miejski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie. Pokaż światu swój talent!

Policja poszukuje świadków. Może ty nim jesteś?

9 sierpnia 2019, KPP Ostrów Maz., red. MK

Policja prosi świadków opisanych zdarzeń o pomoc.

Komentarze

Dodano: 9 sierpnia 2019 17:25, --- (daniel07300)

Co to za radny który przeszkadza w posiedzeniu

 

Dodano: 9 sierpnia 2019 21:08, (aw27)

To w Ostrowi jest brak wykształconych osób, ze z Białegostoku i Ostrołeki Starosta przyjmuje do pracy. Chyba ze dostał partyjne polecenie.

 

Dodano: 9 sierpnia 2019 21:08, (aw27)

To w Ostrowi jest brak wykształconych osób, ze z Białegostoku i Ostrołeki Starosta przyjmuje do pracy. Chyba ze dostał partyjne polecenie.

 

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

EK STUDIOFOTO

ul. Sezamkowa 14
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zapisywanie historii ludzi, ich piękna i emocji jest naszą pasją.

Usługi koparko-ładowarką, koparka, ładowarka, transport ziemi - A. Warchoł

ul. Mazowiecka 44/1
07-310 Ostrów Mazowiecka

Usługi transportowe i roboty ziemne

TERRAZYT - ROLETY, OKNA, DRZWI

ul. 11 Listopada 1/1
07-300 Ostrów Mazowiecka

UWAGA! NOWA KOLEKCJA RZYMSKICH ROLET I ZASŁON !

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]