Blisko 52 mln zł w 2021 r. dla subregionu ostrołęckiego

Dodano: 9 stycznia 2021 10:16, Autor: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, red. Miłosz Magrzyk

Inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i remonty dróg - tak przedstawia się plan na 2021 r. dla subregionu ostrołęckiego. Największym przedsięwzięciem planowanym przez władze województwa jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło. To duża inwestycja, na którą samorząd Mazowsza zarezerwował aż 21 mln zł.
Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. - Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel będą stanowić środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe - dodaje marszałek.

REKLAMAZdaniem członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc 2021 r. będzie czasem inwestycji w placówkach medycznych. - W subregionie ostrołęckim środki otrzymają szpital w Ostrołęce oraz ostrołęcki Meditrans. Na wsparcie placówek ochrony zdrowia przeznaczymy także kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Jeszcze w końcówce zeszłego roku przekazaliśmy do mazowieckich stacji pogotowia 10 nowoczesnych ambulansów, wkrótce nasi partnerzy otrzymają także aparaty RTG - wylicza Elżbieta Lanc i dodaje - Udało nam się także wygospodarować fundusze za rozbudowę i remonty dróg czy wsparcie instytucji kultury. Dzięki temu przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło. To duża inwestycja, na którą przeznaczymy aż 21 mln zł.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Zdrowie

Na inwestycje w służbę zdrowia w regionie ostrołęckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 6,3 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, który do tej pory otrzymał już 70 sztuk specjalistycznego sprzętu, 604 sztuki wyposażenia, 261 tys. sztuk środków ochrony osobistej, 7 000 litrów płynów do dezynfekcji oraz 200 sztuk testów służących do wykrywania koronawirusa w organizmie.

Ostrołęcki Meditrans w ramach projektu otrzymał do tej pory 7 sztuk specjalistycznego sprzętu, 27 sztuk wyposażenia, w tym także ambulans typu C i pojazd specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy (personelu) i transportową, 335 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 900 litrów płynów do dezynfekcji. W placówce trwają także roboty remontowo-budowlane. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu, w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza przy ostrołęckim szpitalu powstanie tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku(980 tys. zł), a do ostrołęckiego Meditransu trafią ambulanse ratunkowe (1 mln zł).

Planowane inwestycje to:

- utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 2,3 mln zł;

- poprawa dostępu do usług publicznych służących wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 1,8 mln zł;

- wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT", zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 190 tys. zł.

Drogi

Jak co roku, jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 30,6 mln zł. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. - To oznacza, że aż 70 proc. środków dla subregionu ostrołęckiego przeznaczonych zostanie na rozbudowę i modernizację dróg, które są tu naprawdę konieczne - dodaje radny.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 21 mln zł;

- remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka od km 24+300 do km 28+640 (od m. Malinowo do m. Jelonki) - 4,8 mln zł;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 2,7 mln zł;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie gminy Krasnosielc - Etap II od km 131+500 do km 132+470 - 2 mln zł;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - 120 tys. zł.

- W ostatnich latach stan dróg wojewódzkich w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił - zaznacza Danuta Stefaniak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rejonu Drogowego w Ostrołęce. - Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne i przebudowę każdego kilometra drogi liczyć należy w milionach. W tym roku będziemy kontynuować prace m.in. na drodze nr 614 od Chorzeli do Myszyńca oraz na 2 odcinkach drogi nr 627. Odcinek od Ostrowi Mazowieckiej do miejscowości Orło zostanie przebudowany na długości 11 km. Koszt przebudowy tego odcinka to kwota 21 mln zł. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest dla nas najważniejsze - dodaje Danuta Stefaniak.

Kultura

Na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie ostrołęckim władze Mazowsza przeznaczą ponad 5,1 mln zł.

Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na budowę sceny plenerowej (1 mln zł) czy budowę systemu detekcji pożaru (150 tys. zł) w Zagrodzie Kurpiowskiej w Ostrołęce. W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł. Kolejne ponad 4 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

Edukacja

Na inwestycje w placówkach oświatowych w subregionie ostrołęckim władze regionu przeznaczą prawie 9,5 mln zł. Największa pozycja to przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Inwestycja pochłonie ponad 9,4 mln zł.

Dzięki głosom mieszkańców regionu w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt pt Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Na ten cel samorząd Mazowsza przekaże 427 tys. zł.

Programy wsparcia

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w zakresie ochrony powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 56,4 mln zł, instrument wsparcia w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego - 20 mln zł, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze - 12 mln zł, pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 - 11 mln zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - 10 mln zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - 10 mln zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 6 mln zł, pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania Mazowieckie strażnice OSP - 4 mln zł, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 1 mln zł i tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim - 703 tys. zł.Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Zobacz również

Pracownicy MDK-u biorą udział w szkoleniach

9 stycznia 2021, MDK, red. Miłosz Magrzyk

Szkolenia dotyczą m.in. tematyki dziennikarstwa online oraz kompetencji medialnych.

Spotkanie z alpakami (zdjęcia)

9 stycznia 2021, Miłosz Magrzyk

Podczas wydarzenia było można m.in. pogłaskać i nakarmić zwierzęta.

By ferie były bezpieczne...

8 stycznia 2021, KWP, red. Miłosz Magrzyk

Ferie zimowe 2021 wyglądają nieco inaczej niż te w latach poprzednich. Wszystko z uwagi na pandemię koronawirusa. W całym kraju zimowy wypoczynek trwa do 17 stycznia. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.

Komentarze

Add comment

Dodano: 9 stycznia 2021 22:02, (cimicifuga)

Jak wladze mają już nagrody, wyróżnienia i idiotyczne muzeum-to może w końcu zapewnią przejezdność ulicy Wolodyjowskiego. Bo to wstyd chwalić się sukcesami jak mieszkańcy nie mogą dojechać do domu

 

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

Góralczyk Nieruchomości

07-300 Ostrów Mazowiecka

Działamy na terenie Ostrowi Mazowieckiej i okolic! Zapraszamy!

ŻALMAL

ul. Duboisa 82
07-300 Ostrów Mazowiecka

Żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, karnisze, plisy!

Ener Solar OZE Piotr Duchnowski

ul. Glina 90
07-320 Małkinia Górna

Darmowa energia ze słońca

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]