Starosta z absolutorium (zdjęcia)

Dodano: 5 lipca 2022 14:38, Autor: Starostwo Powiatowe, red. Elżbieta Krajewska

Starosta ma powód do dumy. Większość radnych dobrze oceniło pracę Zarządu Powiatu w ubiegłym roku.
REKLAMAGłównym punktem porządku obrad pięćdziesiątej sesji Rady Powiatu było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2021 rok. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Dokument stanowi podstawę do debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.


Kolejnym punktem, poprzedzającym udzielenie absolutorium Zarządowi, było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Powiatu Ostrowskiego za 2021 rok, które przedstawił Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek. Starosta omówił zrealizowany budżet, szczegółowo opisując dochody i wydatki.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie radni przystąpili do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2021 rok. Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium przy 13 głosach za, 0 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Obecnych na sesji było 17 radnych.

Po uzyskanym absolutorium Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła Staroście gratulacje i wręczyła kwiaty. Starosta pogratulował i serdecznie podziękował radnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
- wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2021 rok,
- absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2021 rok,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok
- zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022- 2035,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
- rozpatrzenia skargi,
- uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2022 roku,
- przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla powiatu ostrowskiego,
- określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
- informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu ostrowskiego w 2021 roku,
- informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrowskiego za 2021 rok,
- oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu ostrowskiego za rok 2021 rok
- oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu ostrowskiego.

Radni przyjęli także przez aklamację:
- informację z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. "Razem bezpieczniej - Powiat Ostrowski".
- informację z działalności w 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
- informację z realizacji za rok 2021 Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
- sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
- sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu.


Zobacz również

XXXVI Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

4 lipca 2022, UM Otrów Mazowiecka, red. Elżbieta Krajewska

Raport o stanie miasta za 2021 rok

Debata powiatowa na temat bezpieczeństwa (zdjęcia)

2 lipca 2022, KPP Ostrów Mazowiecka, red. Elżbieta Krajewska

Po dłuższej przerwie związanej z covid-19 ostrowska komenda zorganizowała wczoraj debatę powiatową na temat bezpieczeństwa.

Projekt "Smaki Gminy Ostrów Mazowiecka"

30 czerwca 2022, Gmina Ostrów Mazowiecka

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

Komentarze

Add comment
Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

Usługi koparko-ładowarką, koparka, ładowarka, transport ziemi - A. Warchoł

ul. Mazowiecka 44/1
07-310 Ostrów Mazowiecka

Usługi transportowe i roboty ziemne

SALON FIRMOWY FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Mocna strona Twojego mieszkania

TERRAZYT - OKNA, DRZWI, BRAMY

ul. Lubiejewska 48
07-300 Ostrów Mazowiecka

Drzwi, okna, rolety od 1996 roku!

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]