Ponad 85 inwestycji w powiecie ostrowskim. Na co dostali pieniądze?

Dodano: 26 lipca 2022 06:00, Autor: Biuro Prasowe UMWM, artykuł sponsorowany

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie ostrowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 85 inwestycji.
Ponad 85 inwestycji w powiecie ostrowskim - to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (sejmikowy klub KO), potrzeb w naszym regionie jest wiele. - A my staramy się pomagać gminom i powiatom im sprostać. Dofinansowywane przez nas inwestycje to projekty, o których rozmawiamy z wójtami, burmistrzami i starostami podczas naszych wizyt w regionie. Dlatego wiemy, że mieszkańcy oczekują tych inwestycji, a samorządy lokalne często bez naszej pomocy nie dałyby rady ich zrealizować. Zależy nam przede wszystkim na komforcie życia Mazowszan.

Mazowsze dla działkowców

"Mazowsze dla działkowców 2022" to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ostrowskim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzyma modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie ROD Mazowsze w Ostrowi Mazowieckiej.
REKLAMA


Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ostrowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 25,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Małkinia Górna - 4,9 tys. zł;
- kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Ostrów Mazowiecka - 12,4 tys. zł;
- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Brok - 2,2 tys. zł;
- projekt gmina Ostrów Mazowiecka myśli ekologicznie - 6 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza dofinansuje w tym roku 157 zadań. W powiecie ostrowskim dofinansowanie w wysokości 135,9 tys. zł otrzymają 2 inwestycje.

Dofinansowane zostały:
- kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy Wąsewo - 85,9 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia terenu Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - 50 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ostrowskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 54 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 540 tys. zł.

Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL), członek zarządu województwa mazowieckiego zaznacza, że samorząd Mazowsza dba o rozwój każdej, nawet najmniejszej miejscowości. - Wspieramy mieszkańców w realizacji ich pomysłów. Chcemy w ten sposób pomóc im stworzyć przyjazną przestrzeń, w której będą się nie tylko czuć komfortowo, ale też do której będą chcieli wracać. W tym roku sołectwa będą budować lub doposażać place zbaw, montować oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe, budować chodniki, a także kupować sprzęt strażacki i wyposażenie świetlic wiejskich.

Dofinansowane zostały:
- aktywizacja sołectwa Zaręby Warchoły poprzez budowę altany - 10 tys. zł;
- aktywizacja sołectwa Grodzick Ołdaki poprzez budowę altany - 10 tys. zł;
- zakup i montaż bram przy budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych - 10 tys. zł;
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalówka - 10 tys. zł;
- uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Boguty-Rubiesze - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Białe-Szczepanowice - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnych w sołectwie Kutyłowo-Skupie - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Drewnowo-Lipskie - 10 tys. zł;
- uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Białe-Misztale - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Drewnowo-Gołyń - 10 tys. zł;
- uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Białe-Kwaczoły - 10 tys. zł;
- instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zamoście - 10 tys. zł;
- remont chodnika w sołectwie Brzostowa - 10 tys. zł;
- budowa odcinka ogrodzenia terenu wiejskiego w sołectwie Podgórze Gazdy - 10 tys. zł;
- wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Treblinka - 10 tys. zł;
- budowa odcinka chodnika w miejscowości Zawisty Podleśne - 10 tys. zł;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poniatowo - 10 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Kańkowo - 10 tys. zł;
- rewitalizacja terenu sołectwa Klukowo - 10 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rostki Piotrowice - 10 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Zakrzewie-Słomach - 10 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Zaszkowie-Kolonii - 10 tys. zł;
- remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo - 10 tys. zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica - 10 tys. zł;
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pałapus - 10 tys. zł;
- wykonanie ogrodzenia dz. gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia - 10 tys. zł;
- zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie - 10 tys. zł;
- wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach - 10 tys. zł;
- doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieskórz - 10 tys. zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek - 10 tys. zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok - 10 tys. zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Lubotyń-Morgi - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Rogówek - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Klimonty - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Gawki - 10 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie - 10 tys. zł;
- zakup mebli i zastawy stołowej na potrzeby sołectwa Helenowo - 10 tys. zł;
- adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach - 10 tys. zł;
- adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Janczewie Wielkim - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Rynek - 10 tys. zł;
- zakup i montaż altany oraz tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Króle - 10 tys. zł;
- modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dalekie - 10 tys. zł;
- zakup i montaż wiaty oraz tablicy informacyjnej w miejscowości Choiny - 10 tys. zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Modlinek - 10 tys. zł;
- zakup i montaż wiaty przystankowej oraz lamp energooszczędnych w miejscowości Brudki Nowe - 10 tys. zł;
- zakup i montaż progów zwalniających oraz tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Trynosy- Osiedle - 10 tys. zł;
- poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Wąsewo Lachowiec - 10 tys. zł;
- zakup i montaż elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo oraz świadomość mieszkańców sołectwa Bagatele - 10 tys. zł;
- zakup i montaż elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców sołectwa Grębki - 10 tys. zł;
- budowa altany w miejscowości Świerże Zielone - 10 tys. zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - 10 tys. zł;
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie - 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

"Mazowsze dla sportu 2022" to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie ostrowskim wsparcie w wysokości blisko 1,3 mln zł otrzyma 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z automatycznym systemem nawadniania w miejscowości Grądy - 300 tys. zł;
- remont sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Broku - 187,5 tys. zł;
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Małkini Górnej - 200 tys. zł;
- przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 300 tys. zł;
- budowa placu sportowego - rekreacyjnego w Andrzejewie - 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 8 strażnic z powiatu ostrowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 211 tys. zł.

- Remonty strażnic to często bardzo kosztowne inwestycje zwłaszcza teraz, gdy rośnie inflacja, a wraz z nią ceny towarów i usług budowlanych. Wiemy, ze budżety gminne same mogłyby tego nie udźwignąć - dodaje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak (klub PSL).

Dofinansowane zostały:
- modernizacja strażnicy OSP Zaszków, gmina Nur - 30 tys. zł;
- remont strażnicy OSP Brok, gmina Brok - 30 tys. zł;
- modernizacja strażnicy OSP Koziki, gmina Ostrów Mazowiecka - 20,2 tys. zł;
- remont strażnicy OSP Zaręby Warchoły, gmina Andrzejewo - 30 tys. zł;
- remont strażnicy OSP Gumowo, gmina Stary Lubotyń - 30 tys. zł;
- modernizacja strażnicy OSP Szulborze Koty, gmina Szulborze Wielskie - 30 tys. zł;
- remont strażnicy OSP Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna - 23,8 tys. zł;
- modernizacja strażnicy OSP Rząśnik Włościański, gmina Wąsewo - 17 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich także 11 strażnic z powiatu ostrowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 186,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
- sprzęt specjalistyczny dla OSP Andrzejewo - 4,5 tys. zł;
- sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zaręby Bolędy - 11,5 tys. zł;
- środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Brok - 5,9 tys. zł;
- środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Małkinia Górna - 16 tys. zł;
- środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Grądy - 4 tys. zł;
- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Komorowo - 100 tys. zł;
- sprzęt specjalistyczny dla OSP Stary Lubotyń - 5,5 tys. zł;
- sprzęt specjalistyczny dla OSP Szulborze Koty - 20 tys. zł;
- sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Brudki Stare - 7,9 tys. zł;
- sprzęt specjalistyczny dla OSP Wąsewo - 7,6 tys. zł;
- środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Przyborowie - 3,5 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 - projektów kulturalnych, 18 - edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 252 tys. zł trafi na przebudowę dróg na terenie gminy Andrzejewo.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie ostrowskim wsparcie w wysokości 90 tys. zł otrzymały 2 inwestycje.

Dofinansowane zostały:
- kompleksowa renowacja ścian wewnętrznych kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli - 50 tys. zł;
- renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej - 40 tys. zł.


Komentarze

Add comment
Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

BIURO DORADCZO-FINANSOWE W&R

ul. Duboisa 4 lok.1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Janpol Hurtownia Owoców i Warzyw Albert Owsiewski

ul. Armii Krajowej 26
07-300 Ostrów Mazowiecka

ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE ORAZ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

DOTBUD

ul. Akacjowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka

Doradztwo biznesowe, couching, wsparcie w prowadzeniu firmy, pomoc w zawieraniu umów handlowych

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]