W środę sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Dodano: 17 października 2022 08:58, Autor: UM Otrów Mazowiecka, red. Elżbieta Krajewska

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube
REKLAMA19 października 2022 r. w środę, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66, odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561).
Początek sesji o godz. 14:00.
Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035, d) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, e) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych b) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, c) w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, d) w sprawie powierzenia spółce komunalnej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zadania własnego Miasta Ostrów Mazowiecka dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowania odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej.
8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie przedłużenia ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, b) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, ZGK i TBS za okres 2021 r.
12. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy 2022 r.
13. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.
14. Informacje: a) z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, b) Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.Zobacz również

Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej (zdjęcia)

15 października 2022, Starostwo Powiatowe, red. Elżbieta Krajewska

Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z otwarciem sali gimnastycznej w "Rubinku"

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej będą mieli połączenia kolejowe

14 października 2022, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kolejny krok do rewitalizacji linii Ostrów Mazowiecka-Małkinia

Wystawa plenerowa Śladami podchorążych i spotkanie z profesorem Adamem Dobrońskim ( zdjęcia)

13 października 2022, Elżbieta Krajewska

Wystawa przedstawia sylwetki wybitnych dowódców, wychowanków Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie i miejsca z nimi związane

Komentarze

Add comment
Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

TAXI 24 h Daniel Suchta

ul. Widnichowska 7
07-300 Ostrów Mazowiecka

TAXI 24 h/dobę

GABINET PSYCHOTERAPII "ŻYCIE"

ul. Broniewskiego 24A/52
07-300 Ostrów Mazowiecka

Terapia, diagnoza, badania kierowców, badania na broń.

Góralczyk Nieruchomości

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zapraszamy!

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]