Konsultacje w sprawie linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. Prace będą prowadzone w 3 gminach powiatu ostrowskiego (zdjęcia)

Dodano: 14 lutego 2024 19:33, Autor: Kacper Jaworowski

Odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Mimo, że inwestycja nie dotyczy bezpośrednio powiatu ostrowskiego, to w jej ramach prowadzone będą prace pod linię nr 34 Ostrołęka - Małkinia, na terenie 3 gmin.
Konsultacje z mieszkańcami dotyczące planowanej modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka odbyły się we wtorek, 13 lutego 2024 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie nie tylko umożliwiło mieszkańcom bliższe zapoznanie się z planami modernizacji, ale także dało im możliwość wyrażenia swoich opinii i obaw związanych z projektem.

Głównym celem spotkania było omówienie zakresu prac, jakie będą wykonywane na terenie gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka w ramach modernizacji linii kolejowej. Przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., odpowiedzialnej za przygotowanie studium wykonalności zadania, oraz przedstawiciele PKP PLK S.A., inwestora, uczestniczyli w spotkaniu, udzielając odpowiedzi na pytania i wyjaśniając szczegóły planowanych działań. Poza mieszkańcami gminy, w konsultacjach udział wzięli: wójt gminy Waldemar Brzostek, przewodnicząca rady gminy Krystyna Kossowska oraz kierowniczka referatu infrastruktury gminnej Justyna Zawłocka.

Z początkiem spotkania organizatorzy poinformowali, że będzie mowa o linii nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka, a nie linii nr 34 Ostrołęka - Małkinia, która najbardziej interesuje mieszkańców gminy, jak i powiatu ostrowskiego. Linia 34 realizowana będzie przez innych wykonawców, w ramach programu Kolej+. Niemniej jednak, w odpowiedzi na pytania zgłaszane przez mieszkańców, omówiono także pewne aspekty związane z tym drugim przedsięwzięciem.

Póki co będzie 160 km/h, ale w przyszłości może być 200 km/h


Główne założenia modernizacji linii Tłuszcz - Ostrołęka obejmują skrócenie czasu przejazdu pociągów, zwiększenie częstotliwości kursowania kolei pasażerskich w relacji Ostrołęka - Wyszków - Warszawa, uruchomienie połączeń pasażerskich na odcinku Tłuszcz - Pilawa, poprawę dostępności transportu kolejowego, budowę nowych przystanków i korektę położenia istniejących oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

Podczas prac projektowych powstały trzy warianty. Wariant I pozwoli na podróżowanie z prędkością do 160 km/h (zwykle ok. 120 km/h); wariant II - podróżowanie z prędkością 160 km/h, z możliwością późniejszej rozbudowy, co pozwoli na osiąganie do 200 km/h; wariant III - podróżowanie z prędkością 200 km/h, z możliwością rozbudowy do 250 km/h.

- W wyniku naszych analiz wynikających z oferty przewozowej, zapotrzebowania na ruch kolejowy, założeń odnośnie ilości pasażerów i ruchu transportowego, w porównaniu z kosztami i nakładami inwestycyjnymi najbardziej korzystny, w przypadku tego projektu, jest wariant drugi, który rekomendujemy do dalszej realizacji - mówił kierownik projektu z BBF, Marcin Zembrzuski.

Warto podkreślić, że modernizacja linii kolejowej nr 29 ma długofalowy charakter. Nawet po zakończeniu głównych prac istnieje możliwość dalszego rozwoju i podniesienia prędkości pociągów do 200 km/h, co jednak wiązałoby się z pewnymi korektami, takimi jak likwidacja niektórych przejazdów drogowo-kolejowych.

Nowe przystanki, odświeżone stacje


Innym istotnym aspektem modernizacji jest przebudowa układu torowego na stacjach Ostrołęka i Wyszków, co umożliwi lepszą organizację ruchu pociągów regionalnych oraz poprawę komunikacji między poszczególnymi liniami kolejowymi. Dzięki takiemu ruchowi nie tylko nastąpi modernizacja linii kolejowej nr 29, ale przygotowana zostanie infrastruktura - łącznica w Ostrołęce - która złączy ze sobą linie 29, 34 oraz 35. Pozwoli to na przejazd pociągów z Małkini Górnej oraz Tłuszcza w kierunku Szczytna i z powrotem. Ponadto przyczyni się do możliwości odbudowy stacji Dalekie (gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski) i przystanku Goworowo (gm. Goworowo, pow. ostrołęcki) co da impuls do dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie.

Niezbędnym elementem modernizacji linii nr 29 jest także przeprowadzenie prac inwestycyjnych na linii nr 34 Ostrołęka - Małkinia, która przejmie ruch podczas realizacji prac na linii Tłuszcz - Ostrołęka. Właśnie te informacje najbardziej zaciekawiły zgromadzonych na spotkaniu. Głównym zadaniem inwestycji, będzie przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej nr 34 z optymalizacją geometrii (tj. dostosowanie do prędkości 120 km/h) oraz przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych mających na celu zapewnienie przepustowości dla potrzeb objazdowych w trakcie prac na linii kolejowej nr 29.

Prace będą prowadzone na terenie gminy Wąsewo, gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka i gminy miejskiej Ostrów Mazowiecka. Stacja kolejowa Ostrów Mazowiecka (przy ul. Lubiejewskiej), zostanie przystosowana do obsługi pociągów o długości min. 750 m. Ponadto na odcinku Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka, zostanie odbudowany przystanek osobowy Gucin (gm. Czerwin, pow. ostrołęcki). Zamknięty 1 kwietnia 1993 przystanek, był stacją pośrednią, tzw. "mijanką".

Prace w powiecie ostrowskim przyniosą likwidację przejazdów


Kolejnym punktem, po przedstawieniu prezentacji i krótkim omówieniu inwestycji przez projektantkę Paulinę Sitko, było poinformowanie mieszkańców powiatu ostrowskiego o planowanych zmianach w infrastrukturze drogowej, które wpłyną na sposób korzystania z przejazdów kolejowych na terenie gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka. Według zaprezentowanych planów, kilka przejazdów kolejowych na terenie tych gmin ulegnie likwidacji lub przebudowie.
REKLAMA


Pierwsze zmiany dotkną gminę Wąsewo. Przewidziano przebudowę przejazdu na drodze powiatowej nr 2643W, a także zlikwidowanie przejazdu leśnego w okolicach miejscowości Zgorzałowo i Przyborowie-Kolonia. Dalej, zmiany przewidziano na granicy gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka, gdzie przejazd na drodze gminnej nr 261026 zostanie przebudowany (kat. D, czyli przejazd niezabezpieczony, z krzyżem św. Andrzeja), natomiast przejazd na drodze powiatowej nr 2642W w gminie Ostrów Mazowiecka zostanie dostosowany do nowych przepisów (również kat. D).

Najwięcej kontrowersji wzbudziła likwidacja przejazdu między miejscowościami Jelenie i Stok. - Odległość od poprzedniego przejazdu na tej linii kolejowej wynosi 720 m. Przejazdy ze względów bezpieczeństwa nie powinny być zbyt blisko siebie - przekazał projektant Krystian Łukasik.

Mieszkańcy i przedstawiciele gminy podkreślali, że przejazd jest zamknięty już od dwóch lat. Mimo to, przejazd dla wielu osób był kluczowy, a alternatywne rozwiązania wymagają dodatkowego czasu i wysiłku, szczególnie dla rolników dojeżdżających do swoich pól. Przedstawiciele firmy BBF, odpowiedzialnej za studium wykonalności, wyjaśnili, że zmiany mogą być wynikiem braku komunikacji ze strony zarządców, którzy nie poinformowali ich o zamknięciu niektórych przejazdów. Zarządcą drogi gminnej jest gmina Ostrów Mazowiecka, a jak podkreśliła Justyna Zawłocka, urząd gminy, jak i mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali swoje uwagi - jak widać, bezskutecznie.

- Nie otrzymaliśmy informacji, że przejazd jest już zlikwidowany albo ta informacja została przeoczona, nie chcę teraz rozstrzygać. Z naszych analiz i obciążenia (ruchu - przyp. red.), informacji od innych osób - jak tutaj mówi pan - wynika, że jest niezasadny ten przejazd i byśmy rekomendowali go do likwidacji. Taka byłaby nasza rekomendacja. Czy on faktycznie będzie zlikwidowany, to jest decyzja ostatecznie PKP PLK. Państwo się zawsze możecie próbować odwoływać od takiej rekomendacji i prosić zarządcę i inwestora o utrzymanie - powiedział kierownik projektu Marcin Zembrzuski. Podkreślił, że zarządca - w tym wypadku gmina Ostrów Mazowiecka - musi mieć określone środki na infrastrukturę oraz jej utrzymanie. Justyna Zawłocka odpowiedziała, iż z funduszami na ten cel nie będzie żadnego problemu.

Warto zaznaczyć, że ruch na linii został wstrzymany 31 marca 1993, a przejazd gmina utrzymywała do momentu jego zamknięcia. Utrzymywanie budynków i obiektów nieeksploatowanych na co dzień jest trudniejsze, a z upływem czasu kosztowniejsze, niż utrzymywanie takich, w których "coś się dzieje".

Idąc dalej - zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy między Stokiem a Sulęcinem-Kolonią oraz między Komorowem a Starym Lubiejewem. Inny z przejazdów między Komorowem i Lubiejewem, przy ul. Świerkowej, zostanie utrzymany. Ostatni z przejazdów, mieszczący się na drodze wojewódzkiej nr 677, dostanie nową kategorię - B. Oznacza to, że zostaną zamontowane rogatki. Do likwidacji zostanie przeznaczony następny, przy ul. Kolejowej. Przepusty zostaną w tych samych miejscach, jednak większość z nich zostanie przebudowana, podobnie jak skrzyżowania, które wedle obecnych przepisów muszą znajdować się w pewnej odległości od torów, by zapewnić jak najlepszą widoczność.

Jak zaznaczyli przedstawiciele BBF oraz PKP PLK, likwidowane przejazdy znajdują się na drogach gminnych i wewnętrznych, a więc najniższej kategorii. Rozbudowywane i zabezpieczane są za to przejazdy na drogach kategorii powiatowej i wyższych.

Duże zmiany dotkną stację kolejową Ostrów Mazowiecka. Zostanie rozebrana nastawnia OM, na 33,335 km oraz OM1, na 34,185 km. Między nimi, na 33,785 km, zostanie wybudowana nowa nastawnia awaryjnego sterowania.

Duże koszty, lata pracy


Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na około 4 mld zł. Jak zaznaczono podczas spotkania, do przecięcia wstęgi pozostaje jeszcze wiele etapów do pokonania, w tym realizacja studium wykonalności, przetarg na dokumentację projektową oraz prace budowlane, co może potrwać nawet kilka lat. Kierownik projektu Marcin Zembrzuski stwierdził, że do pierwszych robót budowlanych nie dojdzie wcześniej niż za 8 lat.

Podsumowując, planowane zmiany w infrastrukturze transportowej powiatu ostrowskiego, zwłaszcza w kwestii likwidacji i przebudowy przejazdów kolejowych, wywołały mieszane uczucia wśród mieszkańców. Warto jednak kontynuować dialog pomiędzy lokalnymi władzami a społecznością, aby znaleźć kompromisowe rozwiązania, które będą uwzględniać potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi mieszkańcy powinni kierować do urzędów gmin, których głos może znaczyć nieco więcej, np. poprzez marszałka województwa.

Inwestycje można śledzić na specjalnie udostępnionej stronie internetowej: konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl. Ponadto linki do strony powinny znaleźć się na stronie urzędów gmin, na terenie których będą prowadzone prace.


Zobacz również

Trzydzieści lat temu z Ostrowi Mazowieckiej odjechał ostatni planowy pociąg osobowy (zdjęcia)

31 marca 2023, Kacper Jaworowski

Na terenie Ostrowi znajduje się stacja kolejowa oraz przystanek osobowy. Obecnie oba obiekty są reliktem przeszłości. Z racji 30-lecia odjazdu ostatniego planowego pociągu przypominamy losy ostrowskiej kolei.

Powróciło połączenie kolejowe Białystok - Małkinia

2 stycznia 2023, Polregio, red. Kacper Jaworowski

Ostatni raz tą trasą można było pojechać 14 lat temu.

Mazowsze rusza z realizacją Kolej Plus (zdjęcia)

29 października 2022, UM Ostrów Mazowiecka, red. Elżbieta Krajewska

Połączenie kolejowe z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini Górnej zapewni realizacja umowy na modernizację i elektryfikację dwudziestokilometrowej linii.

Komentarze

Add comment
Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

POLONIKA Usługi edukacyjno-edytorskie

ul. Różańska 5
07-300 Ostrów Mazowiecka

KOREKTA, REDAKCJA, KOREPETYCJE!

WRI-Deweloper

ul. Kolarska 26 (przy placu budowy)
07-300 Ostrów Mazowiecka

APARTAMENTY KOLARSKA - ETAP III

Usługi koparko-ładowarką, koparka, ładowarka, transport ziemi - A. Warchoł

ul. Mazowiecka 44/1
07-310 Ostrów Mazowiecka

Usługi transportowe i roboty ziemne

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]