Obradowała Rada Miasta. Czy wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? (zdjęcia, wideo)

Dodano: 13 lutego 2020 08:14, Autor: Miłosz Magrzyk

Podczas posiedzenia radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty.
W środę, 12 lutego, radni spotkali się na XIV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas posiedzenia radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

REKLAMAPo otwarciu sesji i zapoznaniu radnych z proponowanym porządkiem obrad głos zabrał burmistrz miasta Jerzy Bauer.

- Ostrów Mazowiecka miała stabilną umowę przez ostatnie 2 lata przy relatywnie niskich cenach. Przetarg sprzed 2 lat wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i realizował to zadanie. Przypomnę jeszcze taki element, o którym nie zawsze pamiętamy, nawet na tej sali. Otóż przywoływany jest tutaj często fakt, że miasto Ostrów Mazowiecka ma swoją spółkę - Zakład Gospodarki Komunalnej i swoją instalację przetwarzania odpadów komunalnych i że przecież miasto, ustami burmistrza, może powiedzieć, ile to ma kosztować. Otóż drodzy państwo, mimo że jesteśmy przyzwyczajeni, że to gospodarka komunalna, i że można, to chcę przypomnieć, że jest to niezgodne z prawem - z prawem o zamówieniach publicznych, ponieważ odpowiedzialność za porządek w mieście, za czystość, za odbiór odpadów, ponosi wójt, burmistrz lub prezydent, to tę odpowiedzialność musi zrealizować poprzez ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a w tym otwartym przetargu może wystartować własna spółka komunalna, ale wcale nie musi, a jak wystartuje, to wcale nie musi przetargu wygrać. W wielu miejscach takie sytuacje się zdarzały - mówił włodarz miasta.

Projekt uchwały

Jak napisano w projekcie uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, a także ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wtedy stawka wynosi 15,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Zużycie wody, będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za rok poprzedni, które zostanie ustalone w oparciu o wodomierz główny.

Ponadto w projekcie uchwały znalazł się także zapis mówiący o tym, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej), podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody, która wynosi 4 m3 miesięcznie na osobę przebywającą w nieruchomości.

Ponadto na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości: 240 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, i 480 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustala się też częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 15% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Treść całego projektu uchwały można znaleźć pod linkiem: http://www.ostrowmaz.esesja.pl/zalaczniki/77000/8p14_20200212_stawki_odpady_703031.pdf.

Czy wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Podczas swojej wypowiedzi burmistrz mówił m.in. o urynkowieniu całego procesu gospodarowania odpadami i problemie dotyczącym podrzucania śmieci.

Po wypowiedzi burmistrza głos zabrał prezes ZGK Paweł Mieczkowski, który przedstawił prezentację dotyczącą gospodarki odpadami w mieście oraz kosztów z tym związanych.

- Jak można zrobić coś takiego, żeby naliczyć opłaty rok do tyłu. Panie burmistrzu, prawo nie działa wstecz. Panie burmistrzu, pan nikomu nie mówi, chce pan, żeby to przeszło łagodniej, a przecież za wodę opłaty naliczane będą z 2019 roku. Mieszkańcy nie byli na to przygotowani - mówił radny Wilczyński.

- Panie burmistrzu, liczyłem na to, że między ostatnią sesją a dzisiejszą pan burmistrz poczyni jakieś działania, aby ograniczyć te koszty. Nikt tu nie mówi o narzucaniu prezesowi ZGK cen świadczenia usług poniżej kosztów. Chodzi tylko o to, że pan, jako organ właścicielski, powinien skontrolować rzetelność wykonania kalkulacji: czy na pewno to akurat tak dużo kosztuje. My jako radni nie dostaliśmy żadnej kalkulacji, skąd się biorą te 5 mln 400 tys. Czy ta kalkulacja była rzetelnie zrobiona i jaki poziom zysku zakład założył. Nic nie wiemy i mamy teraz głosować? - mówił radny Pawluczuk. - Pan burmistrz zamiast podjąć jakieś działania, porozmawiać z nami, przekazać rzetelną kalkulację, żeby znaleźć ten złoty środek, to jedyne, co pan burmistrz zrobił, to zaniechał odbierania śmieci z terenu miasta, czyli nie wykonuje pan obowiązków ustawowych. Jest to próba szantażu - dodał radny.

Radny Pawluczuk oznajmił, że sytuacja, w której obowiązki ustawowe nie są wykonywane, może skutkować możliwością zapłaty grzywny.

- Nieprawdą jest to, co pan powiedział, że w sytuacji, kiedy rada nie podjęła uchwały, to nie może pan rozstrzygnąć przetargu. Do rozstrzygnięcia przetargu potrzebne są odpowiednie zapisy w budżecie i takie odpowiednie zapisy w tej chwili pan ma - dodał.

- Pojawiły się informacje, że ponoć ja na poprzedniej sesji głosowałem za tą uchwałą. Oznajmiam mieszkańcom, że ja byłem przeciwny tej uchwale, argumentowałem to i dosyć długo się na ten temat wypowiadałem - mówił radny Dylewski. - Pan burmistrz powiedział, że powstają dzikie wysypiska i podrzucane są śmieci do innych kontenerów, spółdzielni itd. Należy zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nikt tego nie kontroluje? Dlaczego mnóstwo podmiotów, mnóstwo rodzin, nie złożyło prawidłowej deklaracji? Jeżeli 95% mieszkańców Rzeczpospolitej deklaruje się jako katolicy, to dlaczego jak katolicy nie postępują? Katolicy postępują uczciwie - dodał.

Głos w sprawie zabierali też m.in. radny Paweł Pecura i radny Krzysztof Laska, mówiąc o dużym problemie z gospodarowaniem odpadami, a także sytuacji, w której trudno jest stworzyć system poboru opłat odpowiadający wszystkim.

- Wszystkie krytyczne głosy oczywiście przyjmuję do wiadomości. Czy jednak burmistrz, wójt czy prezydent miasta powinien przyjąć wszystkie krytyczne głosy do siebie? To jest pytanie, na ile burmistrz odpowiada za sytuację, w której produkowanych jest 6,5 tys. ton odpadów, i za sytuację, w której segregacja jest na takim poziomie, że musimy jako miasto za 2018 rok zapłacić karę finansową. Czy to burmistrz i tutaj 21 radnych odpowiadają za to, że generalnie postawy społeczne są takie, że niestety nie wszyscy segregujemy odpady? Czy burmistrz miasta wraz z administracją mogą przygotować uchwałę niezgodną z ustawą? Nie mogą. Burmistrz i 21 radnych nie odpowiadają za to, kto i jaką deklarację złoży - mówił burmistrz Jerzy Bauer.

- Państwo mówicie: jest budżet. Ale budżet to nie tylko wydatki, ale również przychody. I tego przychodu nie ma w budżecie, bo żeby był budżet, który realnie jest do wykonania, musi być podstawa do zbierania podatków czy zobowiązań. Nie oszukujmy siebie nawzajem, bo myślę, że się nie oszukamy, ale też nie oszukujmy mieszkańców. Nie żonglujmy sprawnymi formułkami tylko po to, żeby zaistnieć, bo sprawa warta jest 5,5 mln zł oraz bezpieczeństwo higieniczne miasta - kontynuował.

Burmistrz mówił także o weryfikacji dokumentacji przetargowej i o tym, że kalkulacje są przeprowadzone prawidłowo. Odniósł się także do innych kwestii poruszonych podczas sesji.

Podczas głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty 11 radnych było za jej podjęciem, a 9 było przeciw.

Taki sam wynik był także w sprawie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Jak poinformował Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, nowy sposób naliczania opłat będzie obowiązywał od 1.04.2020 roku. 13 lutego zostanie podpisana umowa z ZGK. Odpady będą odbierane od piątku. Ponadto administracja oferuje pomoc mieszkańcom, jeśli chodzi o wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym o ilości zużytej wody w 2019 roku.

O całej sprawie można przeczytać także pod linkiem: https://www.ostrowmaz.com/aktualnosci/26286.


Zobacz również

Pierwszy dzień ferii spędzili na poligonie

12 lutego 2020, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, red. Miłosz Magrzyk

8 lutego w Ciechanowie ruszyła kolejna edycja projektu "Ferie w WOT".

Warsztaty rodzinne w MBP (zdjęcia)

12 lutego 2020, Miłosz Magrzyk

28 stycznia odbyły się warsztaty rodzinne, w ramach których dzieci grały m.in. w gry planszowe.

Dyskoteka na lodowisku

12 lutego 2020, Miłosz Magrzyk

Wydarzenie odbędzie się 14 lutego w godz. 17.00-20.00.

Komentarze

Dodano: 13 lutego 2020 08:30, (aisak30)

To jest po prostu chore. Mi wychodzi opłata za miesiąc teraz ok 120 zł ( bo przecież się myje) a śmieci wystawiam pół pojemnika to teraz chyba sobie dokupie pojwmników na śmieci i będę wystawiała cztery. I jeszcze naliczane opłaty rok do tyłu. Brawo, pomysł świetny.

 

Dodano: 13 lutego 2020 09:07, (lepotaporoka)

Głosujcie dalej za PIS, który zdanie obywateli ma gdzieś. Zero konsultacji i prób wyjaśnień dlaczego i skąd takie stawki.7,5 złotego wzięte nie z rzeczywistych kosztów ale by idealnie wyszło do zapłaty niebotycznego kontraktu z ZGKiM. A co z wodą używaną do podlewania ogrodu lub napełniania basenów? Co to ma się do ilości śmieci?

 

Dodano: 13 lutego 2020 09:10, Mikrus (ew2205)

Proszę o podanie nazwisk głosujących za, żebym przez pomyłkę nie zagłosowało na nich przy wyborach.

 

Dodano: 13 lutego 2020 09:24, (aguss232)

Prawo nie działa wstecz! W 2019 we wrześniu wyprowadziła się córka, więc teraz mam za to zapłacić? Moi rodzice emeryci nie generują większej ilości odpadów, ale mają ogródek,pomimo zbierania deszczówki zdarza się podlewanie (więc też za to zapłacą).
Reasumując nie opłaca się mieć warzywka Eko że swojego ogrodu. Żenada.
Ten system nas wykończy.

 

Dodano: 13 lutego 2020 11:22, (lepotaporoka)

Zdrowe warzywa będą teraz historią. Płać teraz za tą drożyznę pełną pestycydów w sklepie. Ale nasze uwagi i wnioski są teraz tylko żalem po próżnicy. Typowe dla naszych rządzących wprowadzanie prawa dobrego tylko dla nich.

 

Dodano: 13 lutego 2020 13:43, (starszaczka)

I po co tyle krzyku ? Przecież mieszkańcy Ostrowi kochają Rząd i władze pisowskie. Popierają budowę muzeów i durnych ścieżek rowerowych przy najruchliwszych ulicach, kosztem wyrąbanych drzew.Za to chodzimy po dziurawych chodnikach i wdychamy czad ze spalanych plastików. Płaczcie i płaćcie . To podziękowanie za wasze głosy, lub nieobecność na wyborach. Brawo PIS !!! Może to czegoś nauczy mieszkańców.

 

Dodano: 13 lutego 2020 14:30, (pioter821)

Proszę państwa nie mówcie proszę że to wszystko jest winą PIS,wiele zawdzięczamy tej partii,ale przecież tu są odpowiedzialni ludzie na stanowiskach panowie radni na czele z panem burmistrzem i to oni decydują fatalnie o naszych opłatach ,nie wiem jak człowiek Pisu może tak z nami postępować ,chyba że myśli już o zmianie poglądów,jako obywatel tego miasta będę się bacznie przyglądać zaistniałej sytuacji do najbliższych wyborów,Panie Burmistrzu krzywdzi pan wielodzietne rodziny,co ma higiena do odpadków,jeżeli zmusza nas Pan do ograniczania zużycia wody to w większych rodzinach będziemy zmuszeni oddać miastu 500 plus razy ilość osób,Pis jest partią opiekuńczą po to dał nam pieniądze które Pan teraz chce nam odebrać,proszę o refleksję bo do wyborów zostało tak mało czasu,niech Pan nie psuje dobrej opini Pisu.

 

Dodano: 13 lutego 2020 14:53, (andrzejmorawski)

https://www.facebook.com/morawski.andrzej

 

Dodano: 13 lutego 2020 16:39, Mark_33 (mark33)

(pioter821) Od tego trzeba zacząć że PiS panu i innym w postaci 500 plus nie dał po prostu zabrał tym co pracuję bo niby skąd pieniądze biorą się w budżecie? Smutne to ale dobrze wam tak głosowaliście to płaćcie kara musi być.

 

Dodano: 13 lutego 2020 17:29, (flow)

A co teraz będzie z ekologią i segregacją śmieci, bo rozumiem, że nie trzeba będzie już ich segregować, skoro opłata nie jest od tego uzależniona ? Teraz mogę pchać wszystko do jednego wora, skoro będę płacił 300-400% więcej niż rok temu (przy 5 osobowej rodzinie rok temu płaciłem 8 zł x 5 czyli 40 zł miesięcznie, po nowemu około 120-150 zł) ? Trochę to się kłóci z obecnym trendem światowym dbania o ekologię oraz z moimi własnymi przekonaniami w temacie EKO.

 

Dodano: 13 lutego 2020 19:16, Mark_33 (mark33)

(flow) Nie doczytałeś segregowane 7,5 za m3 niesegregowane 15 zł za m3 więc jak nie będziesz segregował to pomnóż przez 2
Pozdrawiam

 

Dodano: 13 lutego 2020 19:24, (andrzeja)

Dokładnie jak napisała starszaczka. Może w końcu zastanowicie się nad tym na kogo głosujecie. Szkoda, że wszystko kosztem uczciwych mieszkańców.

 

Dodano: 13 lutego 2020 19:46, (flow)

(mark33) Faktycznie, dopiero zauważyłem te 15 zł za m3. Teraz pozostaje w takim razie modlić się, żeby ktoś nie podrzucił specjalnie śmieci do tych segregowanych, bo już słychać że coraz częściej w różnych miastach są przeprowadzane kontrole, czy segregacja jest prowadzona prawidłowo. I tu będzie dopiero dochodziło do paranoi, bo za chwilę ktoś (czyt. wysłannik burmistrza) stwierdzi, ze segregacja jest nieprawidłowa i rodzina 5 osobowa będzie płaciła miesięcznie 300 zł (5 x 4m3 x 15 zł), czyli prawie 1000 % podwyżki. Brawo

 

Dodano: 13 lutego 2020 23:05, --- (daniel07300)

Chyba zabrakło burmistrzowi pieniędzy na muzę i ścieżki rowerowe

 

Dodano: 14 lutego 2020 00:55, (zurad1)

Pan Burmistrz uczył WF-u, nie ma co od niego za wiele wymagać. Jak mają się śmieci do zużytej wody? czy te śmieci mamy myć? Niech PiS to wytłumaczy na tym portalu. A Katolikami to proszę sobie gęby nie wycierać bo daleko co niektórym do uczciwości. Do Kościoła nie chodzę - powód? - jeden z wielu - Burmistrz czyta Pismo święte. Ale chyba zacznę chodzić - po to żeby wstać i wyjść w czasie czytania

 

Dodano: 14 lutego 2020 14:44, michal331 (michal331)

Pan Burmistrz jest aktywnie działającym członkiem partii PIS czyli partii wspierającej politykę prorodzinną - aby matkom z czwórką dzieci żyło się lepiej. Teraz Pan Burmistrz wprowadza dla tych matek zabójczą stawkę za śmieci od zużytej wody (gdzie ta biedna matka kilka razy dzienne pierze, gotuje, itp.). Brawo Panie Burmistrzu !!! Niech żyją prawe i sprawiedliwe rządy.

 

Dodano: 15 lutego 2020 17:47, (miro332)

trzeba się ztąd wyprowadzić do Warszawy będzie dużo taniej

 

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

BIURO DORADCZO-FINANSOWE W&R

ul. Duboisa 4 lok.1
07-300 Ostrów Mazowiecka

KARO-MEBLE

ul. Wileńska 13
07-300 Ostrów Mazowiecka

MEBLE PRODUKOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej 2
07-300 Ostrów Mazowiecka

Jesteśmy z Wami od 1898r.!

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]